سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دهاتی

پیشنهاد تعجب بر انگیز حسن نوروزی

    نظر

حسن نوروزی  سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: مردانی که از توانایی مالی لازم برای اداره زندگی برخوردار نیستند، ازدواج نکنند تا برای دستگاه قضایی بحران ایجاد نکنند.

توصیه ضدازدواجیِ یک نماینده به مردان کم‌پول

 

بی پول ها ازدواج نکنند  ،  ،